KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Eesti Shiba Inu Tõuühingu üldkoosolek toimub 12.07.2021 kell 19.00 aadressil Lootsi 10-3,
10151 Tallinn (Smak Resto)

Koosoleku päevakord:

  1. Juhatuse ettekanne ESITi 2020 tegevustest ja majandusaasta aruande kinnitamine.
  2. Aretusreeglite täiendamise/parandamise ettepanekud.
  3. 2021 aasta tegevusplaani kinnitamine.

Palun oma tulekust/mittetulekust kindlasti teada anda.

ESITi juhatus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *